Brand- en bedrijfsschade

Voor elk gezond bedrijf is continuiteit van groot belang. Een goede bescherming van uw bedrijfsbezittingen, zowel gebouwen als inventaris en goederen, is van essentieel belang. Met een brandverzekering, volledig afgestemd op specifieke eisen binnen uw bedrijf, heeft u een uitstekende dekking voor schade door brand, storm etc. Bij een bedrijfsschadeverzekering worden de vaste kosten en nettowinst uitgekeerd tijdens een bepaalde herstelperiode na bijvoorbeeld een brand.

Uit onderzoek is gebleken dat veel bedrijven die geconfronteerd zijn met een grote brand zijn deuren heeft moeten sluiten door het ontbreken van een bedrijfsschadeverzekering, ook als de directe schade na een brand wordt vergoed. Tijdens de herstelwerkzaamheden ligt het bedrijf stil en wijken klanten uit naar andere leveranciers. Inkomsten vallen weg, terwijl de vaste lasten gewoon doorgaan. Met een bedrijfsschadeverzekering kunt u de terugval van de brutowinst verzekeren. Het verzekerd bedrag van de bedrijfsschadeverzekering is gebaseerd op de brutowinst. Omdat de vaste lasten en nettowinst jaarlijks kunnen schommelen, bestaat het risico dat u onder- of oververzekerd bent. Om dit risico te beperken wordt een increase/decrease-clausule toegevoegd, zodat er achteraf naverrekening kan plaatsvinden op basis van het juiste bedrag.

Op basis van een risicoanalyse kunnen wij u een passende oplossing aanbieden.