Onze dienstverlening en documenten

Dienstenwijzer

Omdat de verzekeringsbedrijfstak hecht aan goede voorlichting op het gebied van verzekeringen is er binnen de bedrijfstak een aantal afspraken gemaakt (de gedragscode). Deze code schrijft voor aan welke punten assurantiekantoren aandacht moeten besteden. Ons kantoor heeft deze code onderschreven en dus zullen we trachten hieraan zo goed mogelijk te voldoen. De complete tekst van deze code kunt u ook vinden op de website van Het Verbond van Verzekeraars op www.verzekeraars.nl

Download onze dienstenwijzer (Word-document)

Dienstverleningsdocumenten voor Opbouw vermogen en Afdekken risico’s

In de Dienstverleningsdocumenten staat wat wij voor u kunnen doen. En hoeveel dat kost. Andere financiële dienstverlenershebben ook zo’n document. Zo kunt u ons vergelijken met anderen. En kunt u ook onze kosten vergelijken.

Bekijk het Diensverleningsdocument voor Opbouw vermogen (PDF)

Bekijk het Diensverleningsdocument voor Afdekken risico's (PDF)